De algemene voorwaarden zijn een automatische vertaling van het origineel (Engels). Het origineel is te vinden onderaan deze pagina. De Engelse versie is geldig.

Nederlands (Vertaling)

Algemene voorwaarden voor boekingen

De diensten aangeboden door Ireloca (zoals hieronder gedefinieerd) kunnen alleen worden gebruikt door klanten die deze algemene voorwaarden voor het eerst hebben gelezen en ze onvoorwaardelijk hebben aanvaard door op het daarvoor bestemde vakje te klikken. Het is niet mogelijk om door te gaan met het boekingsproces zonder deze acceptatie. Klanten verbinden zich ertoe de verplichtingen in deze algemene voorwaarden na te komen. De overeenkomst tussen klanten en Ireloca wordt van kracht zodra Ireloca per e-mail een schriftelijke bevestiging van een boeking aan klanten verstrekt.

Klanten dienen een kopie van deze voorwaarden te bewaren en / of af te drukken voor toekomstig gebruik tijdens het maken van een boeking.

Artikel 1. Definities en reikwijdte

1.1. Definities

De volgende definities hebben dezelfde betekenis, of ze nu enkelvoud of meervoud zijn.

'Klant' betekent een klant die een of meer op de Website aangeboden Diensten koopt en / of boekt.

'Bestemmingsdienst' betekent het aanbieden van tickets en / of boekingen aan evenementen of toeristische attracties op reisbestemmingen, zoals concerten, rondleidingen of andere activiteiten.

'Ireloca' betekent Ireloca, Ltd.

'Ireloca, Ltd.' betekent Ireloca, Ltd, met maatschappelijke zetel op 71-75, Shelton Street, Covent Garden, Londen, WC2H 9JQ.

'Algemene voorwaarden' betekent deze algemene voorwaarden voor boeking en gebruik, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

'Regels en beperkingen' betekent de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de leveranciers waarmee de klant een afzonderlijk contract heeft gesloten (zoals de lokale leverancier van de tour of activiteit).

'Service' betekent een dienst aangeboden op de Website, zoals de boeking van Destination Services.

'Leverancier' betekent een leverancier van Diensten, zoals een hotel, touroperator of Destination Service-leverancier.

'Website' betekent de www.ireloca.com website.

1.2. Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het aanbieden en leveren van de Services door Ireloca, Ltd. Ireloca, Ltd. exploiteert de Website die fungeert als een interface tussen de Klant en de verschillende Leveranciers die de Services aanbieden.

Op deze Algemene Voorwaarden zijn de Leveranciersregels en Beperkingen van toepassing die aan de Klant ter beschikking worden gesteld voordat een boeking is voltooid en die de Klant ook accepteert op het moment dat een boeking daadwerkelijk wordt geplaatst. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich vertrouwd te maken met de leveranciersreglementen en -beperkingen en de algemene voorwaarden van derden. De Algemene Voorwaarden kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving door Ireloca, Ltd. worden gewijzigd, hoewel dergelijke wijzigingen niet van toepassing zijn op boekingen die al zijn aanvaard door Ireloca, Ltd. namens de betrokken Leverancier (s). Het is daarom essentieel dat de Klant een exemplaar van de Algemene Voorwaarden leest, bewaart en / of afdrukt op het moment dat de boeking wordt geplaatst, om op de hoogte te zijn van de geldende bepalingen.

Artikel 2. Boeking via de website

2.1. De wettelijke autoriteit van

de klant De website helpt de klant bij het vinden van bestemmingsdiensten en het maken van de nodige boekingen en fungeert als een interface in de transacties die met de leveranciers zijn gemoeid. De klant moet minimaal 18 jaar oud zijn, wettelijk bevoegd zijn om contractuele verplichtingen aan te gaan, de vereiste toestemming of autoriteit hebben om op te treden voor of namens een persoon die is opgenomen in een boeking en moet de website gebruiken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden van de Website.

De Klant is verantwoordelijk voor zijn / haar activiteiten op de Website (financieel of anderszins), inclusief het mogelijke gebruik van zijn / haar gebruikersnaam en wachtwoord. De Klant garandeert dat de informatie die hij / zij op de Website heeft ingevoerd met betrekking tot hem / haar en, indien van toepassing, zijn / haar metgezellen correct is.

Elk gebruik van de Website dat frauduleus is of in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, is reden om de Klant toegang te weigeren tot de Diensten aangeboden door Ireloca en de Leveranciers of de andere functionaliteiten van de Website.

2.2. Bevestigen en annuleren van bestellingen

2.2.1 Bevestiging

Bevestiging van een reservering, die de essentiële elementen zoals de beschrijving van de geboekte dienst (en) en de prijs bevat, zal per e-mail naar de klant worden verzonden. Als de klant binnen 24 uur na het plaatsen van de boeking geen bevestigingsemail ontvangt, dient hij / zij contact op te nemen met de klantenservice op support@ireloca.com.

Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de gegevens die zijn opgeslagen in de informatiesystemen van Ireloca, Ltd. en / of zijn leveranciers, een bewijs vormen met betrekking tot de boekingen die door de klant zijn gemaakt. Gegevens die zijn opgeslagen op computers of elektronische media zijn geldig bewijs en zijn daarom aanvaardbaar onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als een fysiek geschreven document.

2.2.2 Annulering

De klant heeft geen automatisch recht op annulering. Annuleringen kunnen niet worden gemaakt voor Destination Services via Ireloca ltd. Alle Destination Services-verkopen zijn definitief.

In het geval dat onder individuele Regels en Beperkingen voor Leveranciersbestemmingen (die voorafgaand aan de boeking aan de Klant zijn verstrekt), Klanten kunnen annuleren, dan zullen alle dergelijke verzoeken direct door de betrokken Leveranciers worden afgehandeld.

Een vergoeding kan worden opgelegd door de toepasselijke Leverancier in geval van annulering van een boeking. Raadpleeg de Regels en Beperkingen die zijn vermeld in het boekingsproces voor meer informatie.

Als de Klant zich bij het begin van de Bestemmingsservice niet presenteert, zijn de terugbetalingen uitsluitend verschuldigd aan de Klant in overeenstemming met de Regels en Beperkingen van de toepasselijke

Leveranciers zoals vermeld in het boekingsproces.

Ireloca behoudt zich het recht voor om de boeking van een klant te annuleren als de volledige betaling voor de boeking of eventuele annuleringskosten met betrekking tot een boeking niet tijdig zijn ontvangen.

2.2.3 Wijziging van de boeking

Als de klant na het maken van de boeking de reis wenst te wijzigen met betrekking tot de datum van de service of de plaats waar de service begint, dient de klant contact op te nemen met de leverancier. Een vergoeding kan door de toepasselijke Leverancier worden opgelegd in geval van wijziging van een boeking - zie de Regels en Beperkingen die in het boekingsproces zijn vermeld voor meer informatie.

Ireloca behoudt zich het recht voor om de boeking van een klant te annuleren als de volledige betaling voor eventuele wijzigingskosten met betrekking tot een boeking niet tijdig is ontvangen.

2.2.4 Vergoedingen

In het geval van terugbetaling aan de Klant na de bovenstaande aftrek, zullen de relevante bedragen worden teruggestort door de partij die de oorspronkelijke betaling heeft gedaan (zoals Ireloca, een Leverancier of een andere partij die op de Klant kan verschijnen creditcard of bankafschrift) naar de betaalkaart die is gebruikt om de oorspronkelijke boeking te maken. Eventueel toegepaste boekingskosten komen niet in aanmerking voor vergoeding.

2.2.5 Beperkte tarieven

Tenzij anders vermeld door de Klant, wordt verondersteld dat de Klant de minst dure Diensten vereist. Dergelijke diensten kunnen worden aangeboden zonder enige mogelijkheid tot wijziging of annulering. In dergelijke gevallen kunnen de Services niet op een andere manier of op een ander tijdstip of op een andere plaats aan de contractanten worden geleverd.

2.3. Boekingsdocumenten

De boekingsdocumenten die worden verstrekt voor een via de website bestelde service, worden verzonden naar het e-mailadres dat door de klant is opgegeven bij het maken van zijn boeking.

Als de levering van documenten onmogelijk is vanwege een fout die de Klant heeft gemaakt bij het verstrekken van zijn / haar persoonlijke gegevens, zijn noch de Leverancier noch Ireloca, Ltd. aansprakelijk.

Artikel 3. Specifieke services

Ireloca, Ltd. exploiteert de website, die fungeert als een interface tussen de klant en de leveranciers met betrekking tot het aanbieden en leveren van alle services.

Het doel van dit artikel is om details te verstrekken over de gebruiksvoorwaarden van de door de leveranciers geleverde diensten voor de informatie van de klant. Deze details zijn niet uitputtend en vervangen niet de leveranciersregels en -beperkingen. In geval van een conflict of inconsistentie tussen de Algemene Voorwaarden en de Regels en Beperkingen of de voorwaarden en bepalingen van de dienstverlener van een derde dienstverlener, prevaleren de Algemene Voorwaarden en Bepalingen of de bepalingen en voorwaarden van de dienstverlener van de derde partij. De regels en

beperkingen van leveranciers worden beschikbaar gesteld voorafgaand aan het maken van een boeking.

Behalve in het geval van andersluidende wettelijke vereisten, geven deze details geen enkele verplichting of aansprakelijkheid van Ireloca, Ltd.

3.1. Destination Services

Destination Services zijn onderworpen aan de regels en beperkingen van de leveranciers die de lokale activiteiten aanbieden en zijn meestal niet overdraagbaar en komen niet in aanmerking voor restituties of wijzigingen (tenzij geannuleerd door de leverancier).

3.1.1. Activiteiten

Het is mogelijk dat de door de leveranciers aangeboden diensten die in de beschrijving op de website worden getoond, af en toe worden geannuleerd om redenen zoals weersomstandigheden of andere redenen buiten de redelijke controle van de leverancier, buiten het seizoen om, of als het vereiste aantal deelnemers voor de activiteit niet wordt bereikt. Klanten worden in dergelijke omstandigheden verwezen naar de toepasselijke regels en beperkingen van de leverancier met betrekking tot restituties.

Artikel 4. Algemeen

4.1. Bestemmingen

Hoewel de meeste bestemmingen, inclusief internationale bestemmingen, zonder incidenten kunnen worden bezocht, kan het reizen naar bepaalde bestemmingen een groter risico met zich meebrengen dan andere. Ireloca, Ltd. adviseert klanten om reisverboden, waarschuwingen, aankondigingen en adviezen die zijn uitgegeven door The Foreign and Commonwealth Travel Advice Unit en die worden weergegeven op hun website te bekijken: www.fco.gov.uk/travel voorafgaand aan het boeken van bestemmingsdiensten op internationale bestemmingen.

Door Destination Services aan te bieden op bepaalde internationale bestemmingen, garandeert Ireloca, Ltd. niet dat reizen naar dergelijke bestemmingen aan te raden is of zonder risico en is niet aansprakelijk voor schade of verliezen die kunnen optreden van dergelijke bestemmingen.

4.2. Prijzen

De prijs van de Services is van tijd tot tijd zoals vermeld op de Website, behalve in gevallen van duidelijke fouten. Prijzen kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar wijzigingen hebben geen invloed op reeds geaccepteerde boekingen. De klant wordt op het moment van boeken op de hoogte gebracht van alle toepasselijke kosten. Ondanks de inspanningen van Ireloca, Ltd, zijn sommige van de op de Website vermelde Services mogelijk onjuist geprijsd. IRELOCA, LTD. BEHOUDT UITDRUKKELIJK HET RECHT OM FOUTEN MET PRIJZEN OP ONZE WEBSITE EN / OF OP BOEKINGEN DIE ZIJN VEROORZAAKT MET EEN ONJUISTE PRIJS, TE CORRIGEREN. IN DIT GEVAL, INDIEN BESCHIKBAAR, BIEDEN WIJ U DE MOGELIJKHEID OM UW RESERVERING TE BEHOUDEN AAN DE JUISTE PRIJS OF WIJ ZULLEN UW BOEKING ZONDER SANCTIE ANNULEREN. Ireloca, Ltd. is niet verplicht om Services aan een Klant te leveren tegen een onjuiste (lagere) prijs, zelfs nadat Klanten een bevestiging van hun boeking hebben ontvangen.

4.3. Hoe onze Sorteervolgorde wordt bepaald

Reizigers hebben veel opties om hen te helpen de perfecte activiteit te vinden. Met de instellingen voor 'sorteren' kunnen reizigers zoekresultaten naar wens samenstellen, op basis van prijs of op basis van andere criteria. Met de "filter" -instellingen kunnen reizigers ook verschillende opties toevoegen of uitsluiten om aan hun reisbehoeften te voldoen. Als er geen opties zijn geselecteerd, tonen we een reeks relevante opties in de zoekresultaten op basis van de onderstaande criteria:

Activiteiten: onze standaard sorteervolgorde wordt gegenereerd door de afstand. Dit is gebaseerd op de informatie die door klanten is verstrekt en kan door de klant worden gewijzigd (bijv. Bestelling op basis van prijs, enz.).

4.4. Foto's en illustraties

Ireloca, Ltd. toont door Leverancier verstrekte foto's en illustraties op de verschillende bestemmingsdiensten. Ireloca, Ltd. stelt alles in het werk om foto's en illustraties samen te stellen die de Klant een afbeelding van de aangeboden Services geven en is niet aansprakelijk voor het misbruik van Foto's of Illustraties door Leveranciers.

Artikel 5. Financiële voorwaarden en betalingsprocedures

5.1 Lokale belastingen en betalingen

Tenzij anders vermeld in de Regels en Beperkingen, zijn de prijzen van de Services weergegeven op de Website uitgedrukt in EUR, exclusief lokale belastingen opgelegd door de autoriteiten in sommige landen.

De prijs van de op de website geboekte diensten moet worden betaald aan (i) Ireloca die dergelijke betalingen namens de leveranciers accepteert en / of (ii) rechtstreeks aan de leveranciers. Betaling kan door meer dan één partij in rekening worden gebracht (zoals wordt weergegeven op de bank- of creditcardafschriften van de klant), maar het totale in rekening gebrachte bedrag zal de totale prijs van de services niet overschrijden.

De Klant zal de details van zijn / haar betaalkaart verstrekken en de Leverancier of Ireloca, Ltd. zal vaak moeten verifiëren: (i) de geldigheid van de betaalkaart (door een heffing van een nominale waarde die ofwel wordt terugbetaald binnen enkele dagen of afgetrokken van de laatste betaling verschuldigd aan de Leverancier) en (ii) de beschikbaarheid van middelen op de betaalkaart (te bevestigen door de bank die de creditcard van de Klant uitgeeft).

De leveranciers zijn aansprakelijk voor hun eigen btw op bestemmingsdiensten en Ireloca Ltd. betaalt alleen de belasting op de commissie. Het onderschrift "Incl. Belasting "wordt weergegeven op de uiteindelijke prijs om aan te geven dat zowel de leverancier als Ireloca hun belastingen afzonderlijk betalen. Als gevolg hiervan zal geen BTW worden weergegeven op services die door Ireloca Ltd. worden geleverd.

Artikel 6. Klantenservice en de afhandeling van klachten

Vragen of verzoeken om informatie of klachten tijdens of vóór de Destination Service moeten worden gestuurd naar support@ireloca.com.

Voor het gemak van de oplossing Klanten worden aangemoedigd om hun klachten binnen 30 dagen na het einde van een Service te brengen.

Elke hardcopy-klacht moet worden gericht aan de individuele leverancier die de service aanbiedt, met gebruikmaking van het adres dat is vermeld in hun regels en beperkingen of aan Ireloca. Gedrukte exemplaren van klachten kunnen worden verzonden naar:


Postadres in het Verenigd Koninkrijk:

Ireloca Ltd.

71-75 Shelton Street

Covent Garden, Londen

WC2H9JQkaarten

Klanten worden aangemoedigd om eventuele problemen die ze tijdens hun activiteit ervaren via e-mail boven (of zo snel als redelijkerwijs haalbaar) aan te. of aan de Leverancier, zodat maatregelen kunnen worden genomen om het probleem op te lossen en om de door de Klant geleden schade te beperken.

Klachten over verlies van, diefstal van of schade aan persoonlijke bezittingen die tijdens het verblijf niet onder de controle van de Klant waren, moeten aan de Leverancier worden gericht.

Het platform voorEuropese Commissie is beschikbaar op http://ec.europa.eu/odr

onlinegeschillenbeslechting van deArtikel 7. Aansprakelijkheid van Ireloca

De klant accepteert dat wanneer Ireloca, Ltd. fungeert als een interface tussen de klant en de leveranciers, Ireloca, Ltd. zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor diensten die de klant bij een of meer leveranciers heeft geboekt. Ireloca, Ltd. is niet aansprakelijk indien en voor zover de Klant in staat is om schadevergoeding te eisen op grond van een verzekeringspolis zoals een reis- en / of annuleringsverzekering.

De informatie die op deze website wordt weergegeven, is verstrekt door de respectieve leveranciers en Ireloca aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Klanten moeten ervoor zorgen dat ze alle informatie die is gegeven vóór de boeking verifiëren.

Klanten dienen op te merken dat alle getoonde beoordelingen alleen als richtlijn zijn bedoeld en mogelijk geen officiële beoordeling zijn. Ireloca aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de getoonde beoordelingen.

Artikel 8. Disclaimer

Behalve zoals expliciet uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden, wordt alle informatie op deze Website geleverd zonder enige garantie (expliciet of impliciet) of impliciete termijn van welke aard dan ook, inclusief maar niet beperkt tot geïmpliceerde garanties of impliciete voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-inbreuk. Alle dergelijke impliciete voorwaarden en garanties zijn uitgesloten. Door deze Website te bezoeken, gaat de Klant ermee akkoord dat Ireloca niet aansprakelijk is voor enige directe, indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Website, enige vertraging of onmogelijkheid om de Website te gebruiken of van het gebruik door de Klant van links van de Website. De uitsluitingen en beperkingen vervat in deze clausule zijn alleen van toepassing voor zover toegestaan ​​door de wet.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Engeland en Wales. De klant gaat ermee akkoord dat de Engelse rechtbanken bevoegd zijn om kennis te nemen van elk geschil dat voortvloeit uit de interpretatie van deze voorwaarden. De klant kan echter de wet en de jurisdictie van Schotland of Noord-Ierland kiezen als dat is waar de klant woont.

Artikel 10. Slotbepalingen

Indien Ireloca, Ltd. zich op enig moment niet op één van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden beroept, mag dit niet worden geïnterpreteerd als een overdracht van het recht om zich er op een later tijdstip op te beroepen.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden (of een deel van enige bepaling) door een rechtbank of een andere autoriteit van de bevoegde jurisdictie als ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, als niet-afdwingbaar worden beschouwd. om deel uit te maken van deze overeenkomst met de Klant en de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen worden niet aangetast.

Elk geval van overmacht, inclusief de onderbreking van communicatiemiddelen of een staking, zal leiden tot opschorting van de verplichtingen in deze Algemene Voorwaarden die worden beïnvloed door de overmachtsituatie en de partij die getroffen is door de overmachtsituatie zal niet aansprakelijk zijn als gevolg van het onvermogen om aan dergelijke verplichtingen te voldoen.

Deze algemene voorwaarden treden in werking op 10 maart 2018.English (Original)

General Terms and Conditions for Booking


The Services offered by Ireloca (as defined below) can only be used by Customers who have first read these General Terms and Conditions and accepted them unconditionally by clicking on the appropriate box provided for the purpose. It is not possible to proceed with the booking process without this acceptance. Customers undertake to fulfil the obligations contained within these terms and conditions. The agreement between Customers and Ireloca comes into force as soon as Ireloca provides written confirmation of a booking to Customers by email.

Customers should save and/or print a copy of these terms and conditions for future reference when making a booking.

Article 1. Definitions and scope

1.1. Definitions

The following definitions have the same meaning whether they are singular or plural.

'Customer' means a customer who purchases and/or books one or more Services offered on the Website.

'Destination Service' means the offering of tickets and/or bookings to events or tourist attractions at travel destinations, such as concerts, guided tours or other activities.

'Ireloca' means Ireloca, Ltd.

'Ireloca, Ltd.' means Ireloca, Ltd, whose registered office is at 71-75, Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ.

'General Terms and Conditions' means these general terms and conditions for booking and use, as amended from time to time.

'Rules and Restrictions' means the terms and conditions applicable to the Suppliers with whom the Customer has concluded a separate contract (such as the local Supplier of the tour or activity).

'Service' means a service offered on the Website, such as the booking of Destination Services.

'Supplier' means a supplier of Services, such as a hotel, tour operator or Destination Service supplier.

'Website' means the www.ireloca.com website.

1.2. Scope

These General Terms and Conditions apply to offering and providing of the Services by Ireloca, Ltd. Ireloca, Ltd. operates the Website which acts as an interface between the Customer and the various Suppliers offering the Services.

These General Terms and Conditions are subject to the Suppliers' Rules and Restrictions which are made available to the Customer before any booking is completed and which the Customer also accepts at the moment that a booking is actually placed. It is the Customer's responsibility to familiarise himself/herself with the Suppliers' Rules and Restrictions and any third party booking service supplier’s terms and conditions. The General Terms and Conditions can be changed by Ireloca, Ltd. at any time without prior notice, although such changes will not apply to bookings that have already been accepted by Ireloca, Ltd. on behalf of the Supplier(s) concerned. It is therefore essential that the Customer reads, saves and/or prints a copy of the General Terms and Conditions at the time the booking is placed, in order to be aware of the provisions in force.

Article 2. Booking via the Website

2.1. The Customer's legal authority

The Website helps the Customer to find Destination Services and to make the necessary bookings, and acts as an interface in the transactions involved with the Suppliers. The Customer must be at least 18 years old, be legally authorised to enter into contractual obligations, have the requisite consent or authority to act for or on behalf of any persons included in a booking and must use the Website in accordance with these General Terms and Conditions and the Website Terms of Use.

The Customer is responsible for his / her activities on the Website (financially or otherwise), including the possible use of his / her user name and password. The Customer guarantees that the information entered by him / her on the Website in relation to him / her and, if applicable, his / her companions is accurate.

Any use of the Website that is fraudulent or is in conflict with these General Terms and Conditions shall be reason for refusing the Customer access to the Services offered by Ireloca and the Suppliers or to the other functionalities of the Website.

2.2. Confirming and cancelling orders

2.2.1 Confirming

Confirmation of a booking, which includes the essential elements such as the description of the Service(s) booked and the price, will be sent to the Customer by e-mail. If the Customer does not receive a confirmation e-mail within 24 hours of placing the booking, he / she should contact Customer Services at support@ireloca.com.

It is expressly agreed that the data stored in the information systems of Ireloca, Ltd. and / or its Suppliers shall constitute proof with respect to the bookings made by the Customer. Data stored in computers or electronic media are valid proof and shall therefore be acceptable under the same conditions and with the same evidential value as a physical written document.

2.2.2 Cancellation

The Customer does not have an automatic right of cancellation. Cancellations cannot be made for Destination Services through Ireloca ltd. All Destination Services sales are final.

In the event that under individual Suppliers Destination Services Rules and Restrictions (which are provided to the Customer prior to booking), it is possible for Customers to cancel, then all such requests will be dealt with by the Suppliers concerned directly.

A fee may be imposed by the applicable Supplier in the event of a cancellation to a booking – please refer to the Rules and Restrictions notified in the booking process for more details.

If the Customer does not present himself / herself at the start of the Destination Service, refunds will only be due to the Customer in line with the Rules and Restrictions of the applicable Suppliers as notified in the booking process.

Ireloca reserves the right to cancel a Customer´s booking if full payment for the booking, or any applicable cancellation fee relating to a booking is not received in a timely fashion.

2.2.3 Change of booking

If after making the booking the Customer wants to change the trip with respect to the date of Service or the place where the Service starts, the Customer should contact the Supplier. A fee may be imposed by the applicable Supplier in the event of a change to a booking – please refer to the Rules and Restrictions notified in the booking process for more details.

Ireloca reserves the right to cancel a Customer´s booking if full payment for any applicable change fee relating to a booking is not received in a timely fashion.

2.2.4 Reimbursements

In the event of a refund to the Customer after the above deductions, the relevant amounts will be transferred back by the party that took the original payment (such as Ireloca, a Supplier, or such other party as may appear on Customer's credit card or bank statement) to the payment card used to make the original booking. Any booking charges applied will not be eligible for reimbursement.

2.2.5 Restricted Fares

Unless otherwise stated by the Customer, it is assumed that the Customer requires the least expensive Services. Such services may be provided without any possibility of modification or cancellation. In such cases, the Services cannot be provided in a different manner or at a different time or place to those contracted.

2.3. Booking documents

The booking documents provided for a Service ordered through the Website will be sent to the e-mail address given by the Customer when making his / her booking.

If the delivery of documents is impossible because of an error made by the Customer in providing his / her personal details, neither the Supplier nor Ireloca, Ltd. shall be liable.

Article 3. Specific Services

Ireloca, Ltd. operates the Website, which acts as an interface between the Customer and the Suppliers with respect to offering and supplying all Services.

The purpose of this Article is to provide details of the terms and conditions of use of the Services provided by the Suppliers for the Customer's information. These details are not exhaustive and do not replace the Suppliers' Rules and Restrictions. In the event of any conflict or inconsistency between the General Terms and Conditions and the Rules and Restrictions or any third party booking service supplier’s terms and conditions, the Rules and Restrictions or the third party booking service supplier’s terms and conditions will prevail. The Rules and Restrictions of Suppliers are made available prior to making a booking.

Except in the case of regulatory requirements to the contrary, these details do not give rise to any obligation or liability on the part of Ireloca, Ltd.

3.1. Destination Services

Destination Services are subject to the Rules and Restrictions of the Suppliers offering the local activities and are not usually transferable, nor eligible for refunds or changes (unless cancelled by the Supplier).

3.1.1. Activities

It is possible that, occasionally, Services offered by the Suppliers that are shown in the description on the Website are cancelled for reasons such as weather conditions, or other reasons beyond the reasonable control of the Supplier, out-of-season stays, or if the required number of participants for the activity is not achieved. Customers are referred to the applicable Supplier's Rules and Restrictions in relation to refunds in such circumstances.

Article 4. General

4.1. Destinations

Although most destinations, including international destinations, can be visited without incident, travel to certain destinations may involve greater risk than others. Ireloca, Ltd. advises Customers to review any travel prohibitions, warnings, announcements and advisories issued by The Foreign and Commonwealth Travel Advice Unit and displayed on their website: www.fco.gov.uk/travel prior to booking Destination Services in international destinations.

By offering Destination Services in particular international destinations, Ireloca, Ltd. does not represent or warrant that travel to such destinations is advisable or without risk and is not liable for damages or losses that may occur from such destinations.

4.2. Prices

The price of the Services will be as quoted on the Website from time to time, except in cases of obvious error. Prices are liable to change at any time, but changes will not affect bookings already accepted. The Customer will be notified of all applicable charges at the time of booking. Despite Ireloca, Ltd's best efforts, some of the Services listed on the Website may be incorrectly priced. IRELOCA, LTD. EXPRESSLY RESERVES THE RIGHT TO CORRECT ANY PRICING ERRORS ON OUR WEBSITE AND/OR ON BOOKINGS MADE UNDER AN INCORRECT PRICE. IN SUCH EVENT, IF AVAILABLE, WE WILL OFFER YOU THE OPPORTUNITY TO KEEP YOUR RESERVATION AT THE CORRECT PRICE OR WE WILL CANCEL YOUR BOOKING WITHOUT PENALTY. Ireloca, Ltd. is under no obligation to provide Services to a Customer at an incorrect (lower) price, even after Customers have been sent confirmation of their booking.

4.3. How Our Sort Order is Determined

Travelers have many options to help them find the perfect activity. The “sort” settings allow travelers to order search results to their preference, whether based on price, or other criteria. The “filter” settings also allow travelers to include or exclude various options to suit their travel needs. If no options are selected, we will show a range of relevant options in the search results, based on the criteria outlined below:

Activities: Our default sort order is generated by distance. This is based on the information provided by Customers and can be changed (e.g. order by price etc.) by the Customer.

4.4. Photographs and illustrations

Ireloca, Ltd. shows Photographs and illustrations provided by the Supplier on the various Destination Services. Ireloca, Ltd. does its utmost to curate photographs and illustrations that give the Customer a depiction of the Services offered and is not liable for the misuse of Photographs or Illustrations provided by Suppliers.

Article 5. Financial conditions and payment procedures

5.1 Local taxes and Payments

Unless specified otherwise in the Rules and Restrictions, the prices of the Services shown on the Website are expressed in EUR, excluding local taxes imposed by the authorities in some countries.

The price of Services booked on the Website must be paid either to (i) Ireloca which will accept such payments on behalf of the Suppliers, and/or (ii) directly to the Suppliers. Payment may be charged by more than one party (as will be shown on the Customer's bank or credit card statement) however the total amount charged will not exceed the total price of the Services.

The Customer shall provide the details of his/her payment card and the Supplier or Ireloca, Ltd. will often have to verify: (i) the validity of the payment card (through a charge of a nominal value that is either refunded within a few days or deducted from the final payment due to the Supplier) and, (ii) the availability of funds on the payment card (to be confirmed by the bank issuing the Customer's credit card).

The Suppliers are liable for their own VAT on Destination Services and Ireloca Ltd. only pays its Tax on the commission. The caption “Incl. Tax” will be shown on the final price to indicate that both the Supplier and Ireloca pay their taxes individually. As a result of which no VAT will be shown on services provided by Ireloca Ltd.

Article 6. Customer Service and the handling of complaints

Queries or requests for information or complaints during or before the Destination Service should be sent to support@ireloca.com.

For ease of resolution Customers are encouraged to bring their complaints within 30 days of the end of a Service.

Any hard copy complaints should be directed either to the individual Supplier providing the Service using the address provided in their Rules and Restrictions or to Ireloca. Hard copies of complaints can be sent to:

UK mailing address:

Ireloca Ltd.

71-75 Shelton Street

Covent Garden, London

WC2H9JQ

Customers are encouraged to raise any issues they experience during their activity via email above (or as soon as reasonably practicable), or to the Supplier, so that measures can be taken to resolve the problem and in order to limit the damage suffered by the Customer.

Complaints about loss of, theft of or damage to personal belongings that were not under the Customer's control during the stay should be addressed to the Supplier.

The European Commission’s Online Dispute Resolution Platform is available at http://ec.europa.eu/odr

Article 7. Ireloca's Liability

The Customer accepts that where Ireloca, Ltd. acts as an interface between the Customer and the Suppliers, Ireloca, Ltd. will under no circumstances be held liable with respect to Services the Customer has booked with one or more Suppliers. Ireloca, Ltd. is not liable if and insofar as the Customer is able to claim for damages under an insurance policy such as travel and/or holiday cancellation insurance.

The information displayed on this Website has been provided by the respective Suppliers, and Ireloca does not accept any liability for any inaccuracies. Customers must ensure that they verify all information given before booking.

Customers should note that all ratings shown are intended as guidance only and may not be an official rating. Ireloca does not accept any liability in relation to the ratings shown.

Article 8. Disclaimer

Except as expressly set out in these General Terms and Conditions, all the information contained in this Website is provided without any warranty (either express or implied) or implied term of any kind, including but not limited to any implied warranties or implied terms of satisfactory quality, fitness for a particular purpose or non-infringement. All such implied terms and warranties are excluded. By accessing this Website, the Customer agrees that Ireloca will not be liable for any direct, indirect or consequential loss arising from the use of the Website, any delay or inability to use the Website, or from the Customer's use of links from the Website. The exclusions and limitations contained in this clause apply only to the extent permitted by law.

Article 9. Applicable Law

These General Terms and Conditions are governed by the laws of England and Wales. The Customer agrees that the English Courts shall have jurisdiction to hear and determine any dispute arising from the interpretation of these terms. However, the Customer may choose the law and jurisdiction of Scotland or Northern Ireland if that is where the Customer resides.

Article 10. Final Provisions

If Ireloca, Ltd. does not invoke one of the provisions of the General Terms and Conditions at any one moment, this must not be interpreted as a cession of the right to invoke it at a later date.

If any provision of these General Terms and Conditions (or part of any provision) is found by any court or other authority of competent jurisdiction to be invalid, illegal or unenforceable, that provision or part provision shall, to the extent required, be deemed not to form part of this agreement with the Customer and the validity and enforceability of the other provisions shall not be affected.

Every instance of force majeure, including the interruption of means of communication or a strike, will lead to the suspension of the obligations in these General Terms and Conditions that are affected by the force majeure event and the party affected by the force majeure event shall not be liable as a result of the inability to meet such obligations.

These General Terms and Conditions come into force on 10 March 2018.