Bedrijfsgegevens


Bedrijfsnaam

ireloca Ltd.


Rechtsvorm

Private company limited by shares


Adres

71-75 Shelton Street, Covent Garden,

London, WC2H 9JQ, UK


Directie

Max Page

Raymond Hollaar


E-Mail
info@ireloca.com

Bedrijfsnummer (UK)

11266283


BTW Nummer

GB307325035


Trademark Nr.

EU017881760


In overeenstemming met Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 21.05.2013 betreffende de online regeling van consumentengeschillen, wordt erop gewezen dat de Europese Commissie een Europees internetplatform heeft opgezet voor online regeling van geschillen. Dit is een gratis interactieve website die is ontworpen om de buitengerechtelijke beslechting van geschillen tussen marktplaatsen en consumenten te vergemakkelijken. Dit platform is te bereiken via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/ of het e-mailadres van het bedrijf: info@ireloca.com


Disclaimer


  1. ireloca.com is met de grootste zorg samengesteld. Desondanks verplicht ireloca Ltd. niet dat ireloca.com en haar diensten altijd beschikbaar zijn en dat de hierin opgenomen informatie volledig en correct is.
  2. ireloca.com biedt ook links naar andere websites. ireloca Ltd. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites. De eigenaren van deze websites hebben niet noodzakelijkerwijs links of andere zakelijke relaties met ireloca Ltd.
  3. ireloca Ltd. sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van ireloca.com, behalve in gevallen van opzettelijke intentie of grove nalatigheid van ireloca Ltd. Claims ter compensatie zijn beperkt tot de typisch voorzienbare schade.
  4. ireloca Ltd. heeft het recht om op elk moment wijzigingen aan te brengen in ireloca.com of de daar aangeboden diensten. Het heeft ook het recht om op elk moment de toegang tot ireloca.com en / of delen van zijn systeem te blokkeren, om het gebruik ervan gedeeltelijk en / of volledig te beperken, en om alle andere actie te ondernemen die noodzakelijk kan zijn.

Copyright

De inhoud, afbeeldingen, werken en informatie op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Copyright vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectieve rechtenhouder. Indien nodig zullen we wettelijk het ongeoorloofd gebruik van delen van de inhoud van onze website nastreven.

De beeldrechten behoren toe aan de volgende fotografen en bedrijven:

Simplify Everything OG
ireloca ltd
Pexels.com
Unsplash.com
Pixabay

Als u op deze website inhoud aantreft die het auteursrecht schendt, neem dan contact met ons op.